Putno osiguranje

s_4c

Putno osiguranje u inostranstvu

Putovanje je radost! Zato, neka bude i potpuno sigurno! Ne dozvolite da vam nepredviđene okolnosti promene planove i pokvare radost koju ste dugo planirali.

Bez obzira na to da li putujete poslovno ili privatno, sami, sa porodicom ili u grupi, po Evropi ili dalje, programom putnog osiguranja nastojimo da vam pomognemo u prevazilaženju neprijatnosti na putovanju, kako biste se osećali bezbedno i sigurno.

Putno osiguranje omogućava

 • Organizaciju pomoći u slučaju nastanka potrebe za lečenjem u inostranstvu
 • Naknadu troškova lečenja nastalih usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja
 • Organizaciju pomoći i naknadu troškova u slučaju nastanka drugih potreba u inostranstvu (gubitak prtljaga, kašnjenje leta, prevodilačke usluge, pravna pomoć itd.)
 • Ugovaranje osiguranja za pojedince i/ili porodicu (osiguranici na polisi su jedan ili dva roditelja/staratelja i deca koja nisu punoletna) i/ili grupu od 10 ili više lica
 • Veliki segment pokrića podeljen u tri različita paketa: Standard, Komfort i Ekskluziv
 • Online kupovina putnog osiguranja

Kako postupiti ukoliko nastane osigurani slučaj?

 • Pozovite Kontakt centar za pomoć na broj telefona + 381 11 36 36 955
 • Saopštite svoje podatke
 • Opišite nastali osigurani slučaj i postupite po datim instrukcijama
 • Kontakt centar je dostupan 24 časa dnevno, 365 dana u godini (uključujući i vikende i praznike)
 • Osigurani slučaj može prijaviti lično osiguranik ili neko drugi u njegovo ime
 • Nakon pruženih usluga u zdravstvenoj ustanovi, nemate obavezu plaćanja troškova

Doplaci

 • Za rekreativno bavljenje skijanjem (isključeni skijaški skokovi i akrobatsko skijanje)
 • Za privremeni rad u inostranstvu (osim za administrativne poslove)
 • Za učešće na sportskim takmičenjima i treninzima profesionalno ili poluprofesionalno (članovi registrovanih klubova i sportskih organizacija), isključeni su opasni sportovi
 • Za lica starija od 86 godina