Turska

Turska je delom na tlu Azije i delom na tlu Evrope, služi kao važan most između različitih kultura i ekonomskih regiona. Trakija i oblast oko Mramornog mora odigrali su ključnu ulogu, kao posrednici između Evrope i Azije, sa uticajem na svetsku istoriju koja je opstala od najranijih davnina pa sve do danas. Morski put, kroz moreuze, povezuje Egejsko more i istočni Mediteran sa vodama Crnog mora. Još od vremena kolonizacije od strane drevnih Grka, nosio je protok ideja i uticaja prema severoistoku. Iako najveći deo njenog geografskog terena stavlja Tursku među planinske zemlje Bliskog istoka, njen položaj je od davnina doveo u bliski kontakt sa Zapadom, tako da se kultura današnje Turske oslanja u velikoj meri na Evropu. Ovo se takođe nalazi i kao politički izraz u njenom pridruženom statusu sa Evropskom zajednicom i članstvom u NATO-u, Severno-atlantskom savezu. Ogromno prostranstvo koje čini Republiku Tursku pruža se od zapada ka istoku, od Trakije u jugoistočnom delu Evrope, preko Mramornog mora i poluostrva Mala Azija, do Anatolije na Bliskom istoku. Istanbulska Kapali čaršija nudi veliki izbor nakita, tepiha i antikviteta za prodaju. Turske rukotvorine uključuju bogat izbor tekstila i veza, nakita, proizvoda od bakra, oniksa i kože i iznad svega tepiha i ćilima. Drugi gradovi i veća naselja imaju tržišta gde možete kupiti suvenire i rukotvorine. Glavni grad je Ankara, a zvanična valuta je nova turska lira.

Hoteli u Turskoj

Mapa

Video o Turskoj

Post Discussion

Be the first to comment “Turska”